Krashave Mose

Krashave Mose ligger helt ud til Krashavevej og har nr. 19 som den tætteste bebyggelse, mosen er ikke ret dybt, ca. 3 meter på det dybeste, det er en gammel tørvegrav.

Men med en god bestand af gedder, sudere og lignende som er typisk for en dansk mose som Krashave. Der er enkelte træer og sivbælter langs mosen.

B.S.F.s robåd Jakob II ligger til ved flyde broen på den østlige side, tæt på parkeringspladsen.

Fiskeri i Krashave mose som medlem af Bornholms Sportsfiskerforening.

Bornholms Sportsfiskerforening betaler til lods ejerne for fiskeriet i Krashave mose. 

Som medlem har du automatisk fiskekort til Krashave mose som er en gammel tørvegrav.

Dit medlems kort som kan hentes på fiskekort.dk og printes ud er dit personlige fiskekort.

Det giver dig tilladelse til lyst- og sports fiskeri i Krashave mose i den periode der er angivet på fiskekortet og under hensyntagen til gældende lovgivning.

Det er som medlem tilladt at medbringe en gæst på sin fisketur lejlighedsvis, dette er en gode du har som medlem af foreningen, vi ønsker at bevare denne ordning og den skal derfor bruges med omtanke.

Som medlem har man også adgang til foreningens både som er gratis for medlemmer, båden skal bookes på fiskekort. dk og der skal bruges nøgle, kontakt båd ansvarlig om dette.

 

Følgende gælder for Krashave ud over national lovgivning.

 1. Fiskeri i Krashave er kun for medlemmer af B.S.F. og deres gæster.
 2. Medlemskort er personligt og skal fremvises på forlangende, uanset hvem der spørger.
 3. Som medlem må man medbringe en gæst på sit medlemskort.
 4. Fiskeriet skal ske med stang og snøre, og hver lystfisker må højst benytte 2 stænger ad gangen.
 5. Gedder under 60 cm. og gedder over 70 cm. skal genudsættes af hensyn til den biologiske balance i søerne.
 6. Aborrer over 1 kg skal genudsættes af hensyn til den biologiske balance i søerne.
 7. Der må fodres i Krashave mose, men med omtanke og kun på fiskedagen for at begrænse tilførslen af næring til mosen.
 8. På den vestlige halvdel af Krashave mose må der ikke anvendes telt, bivuak og lignende i forbindelse med fiskeri og anden aktivitet.
 9. Aktivitet på den vestlige halvdel af Krashave mose skal begrænses til det nødvendige af hensyn til dyrkningen af marken og vegetationen.
 10. Fiskeri med selvfiskende redskaber, såsom ruser, net, vod, langlinje, med videre er ikke tilladt, der må kun anvendes stang og snøre.
 11. Udsætning af yngel, ung fisk, sættefisk eller æg må ikke finde sted.
 12. Det er ikke tilladt at bruge forfoder af fisk og agnfisk fra andre ferskvande.

 

Som medlem bør man kontrollere medlemskort, medvirke til at føre sædvanligt tilsyn med at fiskerilovgivningens regler overholdes, og at der ikke finder ulovligt fiskeri sted.

 

Man er som medlem af Bornholms Sportsfiskerforening også forpligtiget til optræde under hensyntagen til naturen og øvrige brugere af Krashave moses arealer som vi færdes på efter aftale med lodsejere, samt sikre at der ikke forefindes line, kroge og andet affald, efterladt under og efter fiskeriet og ophold.

Mvh. Simon Rømer