Hammersø

Hammersø er Danmarks eneste bjergsø og blev skabt under istiden.

Søen har en god bestand af gedder, sudere og lignende som er typisk for en dansk sø og er en meget klarvandet sø, søen har på et tidspunkt fået tilført vandremuslingen og den har helt klar været medvirkende til det klare vand.

Derudover har man gjort andre tiltag for at begrænse tilførslen af næring til Hammersøen.

Robåden R1 som ligger i den syd vestlige ende af søen er gratis for medlemmer.

Bornholms Sportsfiskerforening var i sin tid initiativtager til at få lavet fiskebro, shelter og bålhytte.

Fiskeri i Hammersøen som medlem af Bornholms Sportsfiskerforening.

Bornholms Sportsfiskerforening betaler til Naturstyrelsen Bornholm for fiskeriet i Hammersøen.

Som medlem har du automatisk fiskekort til Hammersøen, som er Danmarks eneste bjerg sø og blev skabt under istiden, da isen trak sig tilbage lå Hammersøen tilbage som slæbespor.

Dit medlems kort som kan hentes på fiskekort.dk og printes ud, det er dit personlige fiskekort.

Det giver dig tilladelse til lyst- og sports fiskeri i Hammersøen i den periode der er angivet på medlems kortet og under hensyntagen til gældende lovgivning.

Det er som medlem tilladt at lejlighedsvis medbringe en gæst på sin fisketur, dette er en gode du har som medlem af foreningen, vi ønsker at bevare denne ordning og den skal derfor bruges med omtanke.

Som medlem har man også adgang til foreningens både som er gratis for medlemmer.

 

Følgende regler gælder for Hammersøen ud over national lovgivning.

 

 1. Fiskekort skal fremvises på forlangende, uanset hvem der spørger.
 2. Fiskeriet skal ske med stang og snøre, og hvert medlem må højst benytte 1 stang ad gangen.
 3. Fisk som er fremmede for sø (karper, maller og lignende) må ikke genudsættes eller opbevares i sack eller keepnet.
 4. Der må ikke fodres eller for fodres i Hammersøen.
 5. Der må ikke anvendes telt, bivuak og lignende i forbindelse med fiskeri.
 6. Der må ikke anvendes elektroniske indikatorer i forbindelse med fiskeri.
 7. Ved medefiskeri må der ikke anvendes kroge, der er større end størrelse 6.
 8. Fiskeri med selvfiskende redskaber, såsom ruser, net, vod, langlinje, med videre er ikke tilladt, der må kun anvendes stang og snøre.
 9. Udsætning af yngel, ung fisk, sættefisk eller æg må ikke finde sted.
 10. Gedder over 5 kg skal genudsættes af hensyn til den biologiske balance i søerne.
 11. Aborrer over 1 kg skal genudsættes af hensyn til den biologiske balance i søerne.
 12. Der må ikke anvendes flyde ring, kajak, pontonbåd og lignende i Hammersøen.

 

Som medlem bør man kontrollere fiskekort, medvirke til at føre sædvanligt tilsyn med at fiskerilovgivningens regler overholdes, og at der ikke finder ulovligt fiskeri sted.

 

Man er som medlem af Bornholms Sportsfiskerforening også forpligtiget til optræde under hensyntagen til naturen og øvrige brugere af Naturstyrelsens arealer som vi færdes på og som er offentlig tilgængelig, samt sikre at der ikke forefindes line, kroge og andet affald, efterladt under og efter fiskeriet og ophold.

Det er ikke tilladt at bade i Hammersøen, her henvises til Opalsøen.

Mvh. Simon Rømer

Fiskekort til Hammersøen Hentet fra fiskekort.dk