Åremyre

For fiskeri i Åremyre skal følgende regler i aftalen overholdes:

Fiskeriet skal ske med stang og snøre, og hver lystfisker højst må benytte to stænger ad gangen.

Fisk som er fremmede for sø (karper, maller o.l.) må ikke genudsættes eller opbevares i sack eller keepnet.

Der må ikke fodres eller for fodres i søen.

Der må ikke anvendes telt, bivuak o.l. i forbindelse med fiskeri.

Der må ikke anvendes elektroniske indikatorer i forbindelse med fiskeri.

Ved medefiskeri må der ikke anvendes kroge, der er større end størrelse 6.

Fiskeri med selvfiskende redskaber, såsom ruser, net, vod, langlinje, mv. er ikke tilladt.

Udsætning af yngel, ung fisk, sættefisk eller æg må ikke finde sted.

Gedder over 5 kg og aborrer over 1 kg skal genudsættes af hensyn til den biologiske balance i søen.

Der må ikke anvendes flydering eller båd i forbindelse med fiskeri, men der kan gives lov til dette efter aftale med NST Bornholm, i forbindelse med oprydning og indsamling af tabte kroge og kunstagn.

Der må fiskes fra solopgang til solnedgang.

Denne aftale giver ikke ret til kørsel med motorkøretøjer på NST-arealer.

Der må ikke anvendes levende agnfisk i søer og moser i Almindingen.

Alle søer og åer i Danmark er ejet af nogen og derfor er der altid nogle der også ejer fiskeretten. Nogle steder er fiskeriet givet frit og andre steder er der indgået aftaler og betingelser for fiskeri.

Så hvis man ønsker at fiske i sø eller å, skal man altid sætte sig ind i regler og betingelser for det pågældende vand, det har man pligt til som borger i samfundet.

Fiskeri i Åremyre er ikke frigivet og der er derfor lavet følgende aftale i 2018.

Mellem Naturstyrelsen Bornholm, Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby, som udlejer og,

Danmarks Sportsfiskerforbund på Bornholm v/ Natur- og Miljøteamkoordinator Erik Thorsen.

Der er indgået følgende aftale om retten til fiskeri i Åremyr som ligger i Almindingen ved krydset hvor Bolsterbjergvej møder Segenvej, se kortbilag.

Aftalen giver tilladelse til følgende:

For medlemmer af foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund på Bornholm med bopæl på Bornholm:

At fiske i Åremyr hele året rundt under hensyntagen til gældende lovgivning. 

Dog henstilles det, at der kun fiskes i den nordlige halvdel, markeret med blåt på kortbilag, i maj måned af hensyn til ynglefugle.

Foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund på Bornholm er følgende: 

Bornholms Sportsfiskerforening, Bådehavnsvej 9, 3700 Rønne 

Fiskeklubben Havørreden, Remisevej 8, 3700 Rønne

Fluefiskerne Bornholm, Remisevej 2, 3700 Rønne

 

Med venlig hilsen.

Simon Rømer

Formand for B.S.F.