Plakat
Ørreddag3

Invitation: Ørreddag 2022, Langfredag den 15. april 2022

 

Folder med regler og information om tilmelding (åbner i nyt vindue)

Salg af deltagerbevis:

Sport Dres, Rønne
Checkpoint Marine, Havnen Nexø
Fri Bikeshop, Snellemark, Rønne
Butik Maritim, Tejn
K.L. Guld og Sølv, Åkirkeby
BSF Klubhus Nørrekås Bådehavn,
torsdag den 14. april kl 19-21

Allerede da Bornholms Sportsfiskerforening blev stiftet i 1947 lagde man vægt på, at vandmiljøet var utroligt vigtigt for fiskene og således gav mulighed for et fornuftigt sportsfiskeri. Selv her 75 år efter må vi sportsfiskere stadig yde en aktiv indsats for vores hobby. Denne opgave forsøger bornholmske sportsfiskerforeninger sammen med Vandpleje Bornholm, DSF’s miljøkoordinator,
Erik Thorsen og Regionskommunen, at løse i fællesskab, og derfor går der 20,- kr. til Vandpleje Bornholm for hvert deltagerkort.

Konkurrencen er åben for alle. Fisken skal være fanget på sportsmæssig vis på stang - hjul - line – kunstagn, fra den bornholmske kyst. Her gælder også landfaste moler, stensætninger og broer. Flyderingsfiskeri er IKKE tilladt.
HAVØRRED og andre ædelfisk går forud for anden fisk, men alle fisk kan indvejes.

REGLER FOR BSF's ØRREDDAG

Konkurrencen er åben for alle. Fisken skal være fanget på sportsmæssig vis på stang - hjul - line – kunstagn, fra den bornholmske kyst. Her gælder også landfaste moler, stensætninger og broer. Flyderingsfiskeri er IKKE tilladt.

 HAVØRRED og andre ædelfisk går forud for anden fisk, men alle fisk kan indvejes.

 Fisken, og kun én fisk, kan indvejes og dermed deltage i konkurrencen, hvis alle spørgsmål på ørreddags-kortet er besvaret.

 

FISKEN SKAL VED INDLEVERINGEN VÆRE RENSET.

Maveindholdet fjernes, gællerne skal blive siddende.

 

FISKERIETS VARIGHED: Fra tidlig morgen til senest ca. kl. 17.30. Indvejning kan foretages fra kl. 16.30 og slutter præcis kl. 18.00, hvor det er sidste chance for at stille sig i kø. Indvejning finder sted ved foreningens klubhus på Nørrekås, Bådehavnsvej 9, Rønne.

 

OPVEJNINGSREGLER

Ved indlevering af fisk skal UDFYLDT deltagerkort følge fisken. Samme person kan kun indlevere en fisk til konkurrencen. Dommerkomiteen, som primært består af BSF's bestyrelse, har det endegyldige valg vedrørende præmiernes fordeling. Ved ligevægt overgår den korteste fisk, den længste.

 

Er der uklarheder om reglerne, eller har du brug for andre oplysninger om klubben/medlemsskab, kan yderligere oplysninger indhentes hos BSF's bestyrelse.

 

Kontakt evt. formand:

Simon Rømer på 56 96 85 47 eller mobil 28 96 85 47