De Glemte Søer (1)

De glemte søer

For 100 år siden kunne man stå ved bredden af en af landets mange søer og få øje på småfisk og vandinsekter nede i vandet. I dag er billedet mere grumset, for søer med rent vand, frodige vandplanter og en god og varieret fiskebestand er blevet et særsyn.

For kun 5 ud af 986 søer i vandplanerne er i god tilstand!

Den dårlige tilstand skyldes for høje koncentrationer af næringsstoffer, der primært stammer fra landbruget, men i visse søer også fra spildevand fra byer og industri.

Derfor har vi brug for din hjælp til at dokumentere, hvor slemt søerne har det, så vi kan kræve politisk handling og få genskabt sunde, klarvandede søer med en varieret og god bestand af fisk.

Alt du skal gøre er:

  • Besøg din lokale sø
  • Fyld en flaske eller et glas med søvand
  • Tag et foto eller en video af indholdet samt af søen
  • Fortæl eller skriv, hvordan din sø har det
  • Send det til os på deglemtesoer@sportsfiskerforbundet.dk 
  • Angiv tid, sted og dit navn

Husk, at du hermed giver tilladelse til, at vi må bruge materialet på Danmarks Sportsfiskerforbunds kanaler og må dele det med pressen, så vi kan udbrede kendskabet til søernes problemer.

Brug #deglemtesøer, når du deler dine optagelser på sociale medier, og tag meget gerne @sportsfiskerforbundet.

 

Sammen kan vi gøre en forskel!