Ørreddag3

Ørreddag 2023, Langfredag 7. april


Folder med regler og information om tilmelding (åbner i nyt vindue)

Salg af deltagerbevis:
Sport Dres, Rønne
Checkpoint Marine, Havnen Nexø
Fri Bikeshop, Snellemark, Rønne
Butik Maritim, Tejn
K.L. Guld og Sølv, Åkirkeby

Desuden BSF Klubhus Nørrekås Bådehavn,
torsdag den 6. april kl 19-21


Da Bornholms Sportsfiskerforening blev stiftet i 1947, lagde man allerede den gang vægt på, at vandmiljøet var utroligt vigtigt for fiskene og således gav mulighed for et fornuftigt sportsfiskeri. Selv her 76 år efter må vi sportsfiskere stadig yde en aktiv indsats for vores hobby. Denne opgave forsøger bornholmske sportsfiskerforeninger sammen med Vandpleje Bornholm, DSF’s miljøkoordinator, Erik Thorsen og Regionskommunen, at løse i fællesskab, og derfor går der 20,- kr. til Vandpleje Bornholm for hvert deltagerkort.

For at skaffe penge til ovennævnte samt til klubdriften i øvrigt, og især til juniorerne, afholder B.S.F. for 56. gang


REGLER FOR BSF's ØRREDDAG.

Konkurrencen er åben for alle. Fisken skal være fanget på sportsmæssig vis på stang - hjul - line – kunstagn, fra den bornholmske kyst. Her gælder også landfaste moler, stensætninger og broer. Flyderingsfiskeri er IKKE tilladt.

 HAVØRRED og andre ædelfisk går forud for anden fisk, men alle fisk kan indvejes.

 Fisken, og kun én fisk, kan indvejes og dermed deltage i konkurrencen, hvis alle spørgsmål på ørreddags-kortet er besvaret.

 FISKEN SKAL VED INDLEVERINGEN VÆRE RENSET.

Maveindholdet fjernes, gællerne skal blive siddende.

 FISKERIETS VARIGHED: Fra tidlig morgen til senest ca. kl. 17.30. Indvejning kan foretages fra kl. 16.30 og slutter præcis kl. 18.00, hvor det er sidste chance for at stille sig i kø. Indvejning finder sted ved foreningens klubhus på Nørrekås, Bådehavnsvej 9, Rønne.

 

OPVEJNINGSREGLER:

Ved indlevering af fisk skal UDFYLDT deltagerkort følge fisken. Samme person kan kun indlevere en fisk til konkurrencen. Dommerkomiteen, som primært består af BSF's bestyrelse, har det endegyldige valg vedrørende præmiernes fordeling. Ved ligevægt overgår den korteste fisk, den længste.

Er der uklarheder om reglerne, eller har du brug for andre oplysninger om klubben/medlemsskab, kan yderligere oplysninger indhentes hos BSF's bestyrelse.

Kontakt evt. næstformand:

Niels Fastrup på 24 42 62 70