Kalenderfoto2023

Formandsberetning til generalforsamlingen

BSF generalforsamling 2023, afholdt den 25. Januar 2024

Formandens (næstformanden i samarbejde med bestyrelsen) beretning for år 2023.


Det har været et år præget af en manglende formand, og det har været svært at samle bestyrelsen til møderne.
Det er derfor forsøgsvis besluttet at lægge møderne fast for et år ad gangen.

Til den positive side kan nævnes at der har været medlems tilgang og at flere af vores ferske vande fisker godt.

Vi har i 2023 haft to juniorer på juniorlederkursus i forbundet.
Juniorerne har igen i 2023 deltaget ved Hammersøen på jagt og fiskeriets dag.

Klubhuset er blevet brugt mere end i tidligere år, da vi har trukket flere arrangementer til huset.
Juniorer og seniorer har fortsat klubaftner henholdsvis tirsdage og torsdage.

På torsdage har der været følgende arrangementer:
Fluebinding hvor vi havde besøg af svenske Madflies arrangeret af Simon.
Julebanko ved Simon og Jacob, med tak til sponsorerne: BSF, Sport Dres, Bornholms kafferisteri, Flemming Svendsen WWS, med flere.
Vi takker for gaverne.

Havnens venner låner klubhuset når der er møder eller arrangementer der er relateret til livet på havnen.
Velkommen til nye medlemmer herfra.

Sport Dres har i 2023 lånt klubhuset til flere af deres arrangementer:
Hornfiske festival med ca. 30 deltagere, flere klubmedlemmer gav en hånd med her, eks.. Allan og sønnen Silas.
Kyst cup i 5 afdelinger hvor BSF var i køkkenet , tak til Jack og hjælpere.

BSFs egne arrangementer:
2 gange geddefisketur til almindingens moser, en forårs tur ved Emil og en efterårs tur ved Niels, gennemsnitlig 10 deltagere.
På efterårsturen deltog vi i arrangementet hold vejret arrangeret af Danmarks naturfrednings forening og DSF med flere.
BSFs holddyst ved Emil, her var 18 deltagende hold.
BSFs ørreddag Langfredag. Her var 159 deltagere hvilket er et stabilt deltagerantal set over en årrække. sport Dres v. Jesper var igen hoved sponser med et flot hjul, Stella fra Chimano. Tak til Jesper.
Og ikke mindst.
Hornfiske ture arrangeret af Sten.

Vores moser kaster fine fisk af sig, sudere i Krashave, gedder i Krashave og Dammemose, eks. 10,3 kg til en af vores juniorer.
Hammersø giver af og til en stor aborre.
Moserne i Almindingen kaster stadig kun mindre gedder af sig, typisk for næringsfattige søer hvor der overfiskes.
Ørredfiskeriet på kysten er ikke hvad det har været men dog bedre end da jeg ( Niels ) var junior for 50 år siden.
Torskefiskeriet er væk til stor ærgrelse for os alle. Laksene var næsten ikke tilstede i 2023.

Der bliver ikke uddelt pokaler til bedste fisk igen i år, vi er nogle der gerne vil genoptage traditionen. Dette vil ske på den måde at fiskene skal tilmeldes ved  webmaster og dette med et billede af fangsten der giver et indtryk af størrelsen.

Båden i Hammersø er under renovation ved vores opsynsmand Jesper.

Lakseekspressen er kommet i vandet igen efter en længere pause, tak til Jack og Henrik.

Der har ikke været vedligehold på klubhuset i året.

Der er tilgået BSF 30 nye medlemmer i2023, velkommen til alle.


På bestyrelsens vegne
Knæk og bræk i 2024
Mvh. Niels