IMG 20230126 203111

Referat fra generalforsamlingen 2023

Referat af generalforsamling i BSF 26.01.23 kl 19.00
1.Formandens beretning.
2. Beretning om juniorarbejdet.
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Uddeling af årets pokaler.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand/kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af juniorledere.
11. Valg af to kritiske revisorer.
12. Valg af revisorsuppleanter.
13. Eventuelt.


Ad1)
Webmasters emailadresse skal stå synligt på hjemmesiden. Det gør den ikke i dag.
Simon gennemgik beretningen, som kan læses på hjemmesiden.
Der er et arrangement 10/2 med Madflies, som sælger bindematerialer til fluer. 11/2 er der
kursus i laksefluebinding. Det koster 400 kr at deltage.
Simon takker af som formand.

Ad2)
Kenneth beretter om aktiviteter. Der har været en tur til Jespers put and take. Her var der
desværre problemer med skarven, som fiskede ivrigt i søen. Der kom kun en enkelt ørred på
land.
Der har også været en geddetur til Snorrebakken, da der var is på Krashave. Desværre uden
gedder op land.
Der er en masse aktivitet i juniorafdelingen. Der er pt 10-12 aktive juniorer.

Ad3)
Regnskabet gennemgås.
Regnskabet godkendes.

Ad4)
Der har ikke været tilmeldt nogen fisk i nogen kategorier.

Ad5)
Der er ingen indkomne forslag.

Ad6)
Der er uændret kontingent i alle kategorier.

Ad7)
Der er ingen kandidater. Der nedsættes et forretningsudvalg, da der ikke er nogen
kandidater. Således står posten åben. Det blev vedtaget.
Stemmetal 16
4 som ikke har stemt.
Ingen imod.
Kasserer er ikke på valg

Ad8)
Jacob blev genvalgt.
Jack Jensen blev valgt.
Henrik udtræder af bestyrelsen. Allan Agregaard og afløser Henrik Bager.
Steen Folkjær modtager genvalg. 

Ad9)
Emil Schönemann vil gerne være suppleant til bestyrelsen.
Erik Thorsen modtager genvalg

Ad10)
Morten Andersen genvælges som juniorleder.
Kenneth Nielsen genvælges som juniorleder.

Ad11)
Revisorer:
Holger Jespersen og Henning Dahl blev genvalgt.

Ad12)
Revisor suppleanter:
Simon vælges som revisor suppleant.

Ad 13)
Intet til referat. Løs snak.