2018,12,16 malet klubhus 4.

Generalforsamling den 25 januar

Indkaldelse til generalforsamling i BSF den 25 januar kl. 19.00 2024 i BSF klubhus på Nørrekås bådehavn.

 Dagsorden

1.Formandens beretning
2. Beretning om juniorarbejdet.
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Uddeling af årets pokaler.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand/kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af juniorledere.
11. Valg af to kritiske revisorer.
12. Valg af revisorsuppleanter.
13. Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer samt øvrige forslag til vedtagelse skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 16.01.2024

VIGTIGT:

BSF står uden kandidat til kassererposten da vores nuværende kasserer har valgt at trække sig. Det er vigtigt for klubbens overlevelse, at vi finder en ny. Så hvis du vil have indflydelse og sidde i bestyrelsen bedes du henvende dig til Niels Fastrup på telefon 24426270 snarest og inden 16.01.2024.

BSF søger desuden kandidater til næstformandsposten og formandsposten.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Niles C. Fastrup