B.S.F. klistermærke logo.jpg

Bestyrelsesmøde 15. december 2022

Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde 15.12.2022
Beslutningsreferat
• Referat af havnerådsmøde sendes til Webmaster. Dette sørger Holger for.
• Nøgleproblematik sendes videre til den nye bestyrelse.
• Den som arrangerer en tur skal sende en turbeskrivelse til webmaster. Info
om turen og billeder fra sidste tur mv.
• Krashaveansvarlig/Dammegårdsmosen: Allan Agregaard:
• Ansvarlig for båd i Hammersøen: Jesper Nielsen
• Åremyre og almindingens moser er et fælles ansvar mht. opsyn og
oprydning mv. Ture til Almindingens moser skal ansøges og det er Erik
Thorsen, som står på det.
• Vedlige af klubhus indendørs er Holgers ansvar og udendørs arealer:
Henning Dahl. Steen som medhjælper.
• Både: Laxeekspressen tages på land, da der mangler ansvarlig for
vedligehold. Der skal findes et sted hvor den kan stå sikkert.
• Holger står for julebanko.
• Jacob står for flæskestegstur
• Holddyst: Emil Schônemann. Holger laver gule ærter efterturen. Dato for
holddyst er 19/3
• Klubdyst: Jacob og formanden er ansvarlig.
• Ørreddagen: Jacob står for brochuren. Kommende formand skal være
tovholder for dagen. Dato er altid på langfredag
• Turleder for Almindingens moser er formanden og Erik Thorsen.
• Tur til Hammersøen: Niels og Jacob står for den.
• Tur til Krashave: Niels står for den.
• Sommerfesten arrangeres af Jacob og bestyrelsen.
• Juleturen arrangeres af Steen Folkjær.
• Erik Thorsen ansøger om fornyelse af vores kontrakt for Hammersøen.
• Erik efterspørger medlemmer til Vandpleje Bornholm.
• Simon vil gerne arrangere en introdag til nye lystfiskere med
gennemgang af grej mv.
• Vi overtager fisketraileren.
• Jagt og Fiskeriets dag med juniorerne i uge 42.
Det er fortsat uafklaret om vi har en formandskandidat efter Simon, som takker
af efter lang og tro tjeneste ved næste generalforsamling.
Referent Peter Jeppesen.