Bestyrelsesmøde

Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Fordeling af opgaver -
3. Opdatering af kontaktoplysninger
4. Facebook/Hjemmeside

1. Konstituering
Næstformand: Niles Fastrup.
Kasserer: Maj-Britt Svendsen
Sekretær: Peter Jeppesen.

Bestyrelsesmedlemmer:
Jack Juel Jensen.
Jacob Blom.
Allan Agregaard. 

Bestyrelsessuppleanter:
Erik Thorsen
Steen Folkjær
Emil Schønemann

Juniorledere:
Morten Andersen.
Kenneth Nielsen
Revisorer:
Henning Dahl
Holger Jespersen

Revisorsuppleant:
Simon Rømer

2. Ansvarsområder:
Næstformanden er tovholder og kontaktperson for klubben.
Står for Ørreddagen 2023.
Efterårsturen til Almindingens moser.
Kommunikation udadtil til myndigheder.
Kasserer
Opgaver tilgår.
Bestyrelsesmedlemmer
Jack er ansvarlig for klubbens nøgler. Jack er ansvarlig for bådene i Nørrekaas.
Jacob Blom
Står for Ørreddagsbrochurerne. Jacob står for flæskestegstur.
Klubdyst. Tovholder for sommerfesten.
Arrangerer aftenturen til Hammersøen.
Står for pokaler til arrangementer.
Peter Jeppesen
Laver referater og indkalder til møder.
Allan Agregaard
Opsyn med Krashave mose og båden i Krashave. Har opsyn og vedligehold af båd og
bådebroen. Ansvar for Dammegårdsmosen med båd.
Bestyrelsessuppleanter
Steen Folkjær. Ansvarlig for Julegavetur, hornfisketur. Medhjælper ved vedligehold
af klubhuset. Oprydning på udenomsarealer.
Erik Thorsen.
Står de statslige fiskevande ved at forhandle fiskekontrakter til klubben.
Kontaktperson til Vandpleje Bornholm. Ture til Almindingens moser.
Emil Schønemann
Ansvarlig for Holddysten.
Medlem af skarvgruppen.
Tovholder for forårets tur til Almindingens moser.
Nøgleperson:
Jesper Nielsen står for båden i Hammersøen.
Henning Dahl står for udvendig vedligehold af klubhuset.
Holger Jespersen står indvendig vedligeholdelse af klubhuset.
Simon Rømer er kontaktperson til DSF.

3. Opdatering af kontaktoplysninger
Se vedhæftede dokument for detaljer

4. Facebook/hjemmeside
Henrik Kauffmann er Webmaster.
Er ansvarlig for hjemmeside og facebook siden.

Morten Andersen står for vedligeholdelse af fisketraileren og bestillinger.