Velkommen i Bornholms Sportsfiskerforening

Bornholms Sportsfiskerforening blev stiftet 16. oktober 1947 og er øens ældste og største Sportsfiskerforening.

B.S.F. er tilknyttet Danmarks Sportsfiskerforbund (herefter D.S.F.), så som medlem af B.S.F. bliver man også medlem af D.S.F. og modtager forbundsbladet Sportsfiskeren. B.S.F. er gennem D.S.F. tilknyttet Region Bornholms miljøkoordinator, der varetager de overordnede lystfiskerinteresser på øen.

B.S.F. har til huse på Nørrekås, Bådehavnsvej 9, 3700 Rønne, hvor klubhuset deles med dykkerklubben CALYPSO. Foreningens formål er at samle aktive sportsfiskere og andre interesserede om følgende opgaver:

At værne om vore naturværdier ved moser, vandløb og strand. - At forsøge at forbedre fiskebestanden i vore vande og med alle til rådighed stående midler forhindre hensynsløst og ulovligt fiskeri.

At skaffe foreningens medlemmer adgang til at drive sportsfiskeri på de bedste og billigst mulige betingelser.

At virke for udbredelsen af almindelig sportsfiskerkultur og –etik.

 

BSF har både en seniorafdeling og en juniorafdeling med tilsammen ca. 160 medlemmer. Seniorafdelingen har klubaften hver torsdag fra kl. 19.00, hvor der foregår forskellige klubhusaktiviteter og arrangementer. Juniorafdelingen "Laxene" holder klubaften i klubhuset hver tirsdag fra kl.15:30 til ca. 19:30. På disse aftener bliver juniorerne beskæftiget med at fremstille lystfiskergrej, ligesom der vises film, holdes teorilektioner om lystfiskeri og har socialt samvær omkring fisk og fiskeri.

I sommerhalvåret arrangeres der fisketure på klubaftenerne. For alle medlemmer arrangeres fisketure ca. hver 14. dag, og juniorerne har derudover deres egne ture. Aktiviteter, ture m.m. er omtalt på foreningens hjemmeside www.b-s-f.dk.

B.S.F. er aktiv omkring arrangementer udadtil. En gammel tradition er Ørredagen, der afholdes hvert år langfredag. En gang om året afholdes Firmadysten, hvor overskuddet går til juniorarbejdet. B.S.F. er hvert år arrangør af Lystfiskeriets Dag og Jagt & Fiskeridag. Desuden stiller B.S.F. op ved forskellige arrangementer og aktiviteter der fremmer lystfiskeriet og vandplejen.

Medlemskab giver fiskeret i B.S.F.s fiskevande Hammersøen og Krashave Mose, hvor vi har robåde, der er gratis at bruge for medlemmer.

Medlemmer kan gratis booke foreningens både ”Bente” og ”Laxeekspressen” der ligger i Nørrekås bådehavn. Brændstof-forbrug er for egen regning og man skal godkendes af både udvalget for at låne bådene. Hvis man har gæster med i båden som ikke er medlem koster det 50 kr. per gæst.

Til Laxeekspressen kræves speedbådskørekort. Bådene skal bookes på BSF’s hjemmeside.